Naam Wachtwoord
Menu

Vloeimortelinstallatie op 4-assig truckchassis met speciale zand opvoerschroef

Fast Floor Screed base 2

 

De twee directeuren van Fast Floor Screed, Kevin Grehan en Joe Kenna zijn meerdere keren naar Nederland gekomen om het project met Bremat gezamenlijk uit te werken. Hierbij werden ze vergezeld door Joris Smet, een leverancier van bouwmaterialen waarmee ze veel samen werken. Samen met Bremat’s engineer en tekenaar, Alex Tinus is de machine zo tot in detail uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een machine die nauw aansluit bij de wensen van het bedrijf.

 

Fast Floor Screed is een van Ierlands grootste en meest gerenommeerde vloerenbedrijven. Ze hebben een jarenlange ervaring in de productie van zelfnivellerende dekvloeren. Daarbij werkten ze voorheen hoofdzakelijk door voorgemengde vloeimortel aan te leveren door middel van truckmixers en te verpompen met een kleine vloeipomp. Het is de bedoeling dat deze truckmixers gebruikt gaan worden voor het aanleveren van zand. De nieuwe Bremat installatie moest dus dermate ingericht zijn, zodat het zand direct geladen kan worden vanuit de truckmixer.Dit heeft Bremat opgelost door allereerst de positie van het bindmiddel- en zandcompartiment te verwisselen. Ook is er een speciale opvoerschroef achter op de installatie geplaatst, waarmee zand kan worden geladen, zonder dat de productie moet worden onderbroken. Voor Fast Floor Screed is het belangrijk dat de nieuwe machine goed manoeuvreerbaar is. De wegen in Ierland zijn soms smal en ook in de stad zal de installatie gebruikt gaan worden. Daarom is gekozen voor een compacte vloeimortelinstallatie op een 4-assig truckchassis. Dit gaat wat ten koste van het laadvermogen, maar zorgt wel voor goede wendbaarheid. Bovendien bevat de installatie een groot bindmiddelcompartiment en een kleiner zandcompartiment. Bindmiddel is er voldoende aanwezig in de installatie en zand kan gemakkelijk bijgeladen worden op het bouwterrein waardoor er een aanzienlijke dagproductie gerealiseerd kan worden. .